Tag Archive: เรียนภาษาอังกฤษ กริยา 3 ช่อง

ติวเตอร์Jenny

ชื่อเล่น: Jenny เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ปราโมชวิทยารามอินทรา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.24 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: SIIT สาขา(วิชาเอก): การจัดการวิศวกรรม GPA (ปริญญาตรี): 2.50 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม-มัธยม รูปแบบการสอน: สนุก เป็นกันเอง เน้นเข้าใจง่าย ไม่เครียด…
Read more