Tag Archive: เรียนภาษาอังกฤษ 7 วัน

ติวเตอร์คริพ

ชื่อเล่น: คริพ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เขมะสิริอนุสสรณ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.1 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: อินเตอร์ สาขา(วิชาเอก): การตลาด GPA (ปริญญาตรี): 3.33 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา – มัธยมต้น รูปแบบการสอน: เน้นการสอนแบบเข้าใจง่าย…
Read more