Tag Archive: แยกประชาราษฎร์

ติวเตอร์อุ้ม

ชื่อเล่น: อุ้ม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.58 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.23 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์…
Read more