ครูสอนอนุบาล และประถม

ครูสอนอนุบาล

ครูสอนอนุบาล และประถม เปิดหลักสูตรเฉพาะติวสำหรับเด็กเล็ก ทางเรามีการคัดเลือกติวเตอร์เฉพาะสำหรับเด็กเล็กที่สามารถคอยดูแลน้องๆได้ทั้งในเรื่องการบ้าน หรือปัญหางานต่างๆ ที่สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่แทนได้ พี่ติวเตอร์ส่วนใหญ่แบบนิสิตจากรั่วมหาวิทยาลัยจุฬา ธรรมศาสตร์ โดยมีความสามารถซึ่งทางสถาบันมีการฝึกฝนพร้อมสอนให้กับน้องๆอย่างเต็มที่ พร้อมจัดหาครูสอนอนุบาลและประถมในรายวิชา ดังนี้

เรียนพิเศษศิลปะอนุบาล ประถม
เรียนพิเศษคณิตศษสตร์ตัวต่อตัว อนุบาล ประถม
เรียนพิเศษวิทยษศาสตร์ตัวต่อตัว อนุบาล ประถม
เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว อนุบาล ประถม
เรียนพิเศษภาษาไทยตัวต่อตัว อนุบาล ประถม
เรียนพิเศษ เพื่อติวสอบเข้า ม.1 หรือติวสอบต่างๆ