ติวเตอร์กลอย

กลอย
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
9/564 ลาดพร้าว 41 เขตลาดพร้าว แขวง ลาดพร้าว กทม 10230
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ChristChurch Girls’Highschool NZ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารเเละสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษ
3.27
อนุบาล ถึง ประถมศึกษา
สอนโดยมีหนังสือให้ เเละสื่อรูปภาพต่างๆ เเละเเบบฝึกหัด เเละ เกมส์ต่างๆเพื่อน้องจะได้ไม่เบื่อ
พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง