ติวเตอร์กอล์ฟ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์กอล์ฟ
ชาย
17/07/1989
22
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นารีนุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.18
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
3.51
คณิต ประถม มัธยมต้น,ฟิสิกส์,เคมี
เน้นพื้นฐานความเข้าใจ และตัวอย่างการนำทฤษฎีไปใช้จริง
สอนการบ้านเด็กประถม
ภาษาญี่ปุ่น