ติวเตอร์กอล์ฟ

กอล์ฟ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตะพานหิน
สายวิทย์ – คณิต
3.65
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
3.12
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
อธิบบายคณิตศษสตร์ให้เป็นคำพูด ให้เข้าใจง่าย
สอนตัวต่อตัวทั่วไป