ติวเตอร์การ์ตูน

การ์ตูน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี
สายวิทย์ – คณิต
3.63
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ สอบเข้าม.1 หรือสอนประถมปลายก็ได้ค่ะ
สอนเป็นสรุปเนื้อหาก่อน และเน้นทำโจทย์เป็นหลักในแต่ละหัวข้อ ถ้าเรื่องไหนน้องไม่ได้ก็สอนใหม่ แล้วหลังจากนั้นก็ให้ทำโจทย์รวมๆค่ะ
ร้องเพลง
สะดวกสาย mrt ค่ะ หรือ bts ก็ได้ค่ะ