ติวเตอร์การ์ตูน

การ์ตูน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางกะปิ
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พันธุศาสตร์
2.19
เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถม
ใจเย็น สามารถทวนซ้ำได้ถ้าน้องไม่เข้าใจ