ติวเตอร์กิ่ง ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์กิ่ง
หญิง
31/08/1990
21
996 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 57/7 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หอวัง
สายศิลป์ – คำนวณ
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ภาษาอังกฤษขั้นสูง
3.86
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วิชาภาษาอังกฤษ
เน้นแม่นเนื้อหา และมีการทดสอบก่อนและหลังสอบ เน้นทำแบบฝึกหัด
GAT VNG ม.6 เวลา 6 เดือน ทั้งตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม