ติวเตอร์กีตาร์

กีตาร์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธัญรัตน์
สายวิทย์ – คณิต
3.04
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
ีคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
3.13
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1-ม.3
เรียนพร้อมทำโจทย์ไปทีละหัวข้อ แล้วทำโจทย์ประยุกต์ในตอนท้าย
ก่อนเริ่มเรียนมีการทบทวนเนื้อหาเก่าทุกครั้ง
ติวสอบป.5 รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต
สอนเพิ่มเติมน้องม.3 รร.สวนกุหลาบ