ติวเตอร์กุ๊กกิ๊ก

ติวเตอร์กุ๊กกิ๊ก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระนารายณ์ จ. ลพบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน
ศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
3.88
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 – ม. 6
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 – ม.3
เคยเป็นผู้ช่วยสอนที่โรงเรียนกวดวิชา
แห่งหนึ่งในอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี
ในช่วงปิดเทอม เป็นโรงเรียนกวดวิชา ระดับ ป. 1 – ม. 3