ติวเตอร์ก๊อท

ก๊อท
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวสำรวจ
2.5
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
สอนเน้น คอนเซป มากกว่า การท่องสูตร ท่องจำ จาก basic ไปสู่ advance
3 ปี