ติวเตอร์ครีม

ครีม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สายวิทย์ – คณิต
3.94
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
การสอนวิทยาศาสตร์
3.32
คณิต ประถม มัธยม
วิทย์ ประถม มัธยม
เน้นการอธิบายให้เข้าใจ ไม่เคร่งเครียด ให้แบบฝึกหัดนักเรียนทำอย่างสม่ำเสมอ
คณิตป.4 5 6
ณิตสอบเข้ามา.4
คณิตสอบเข้าศิลป์คำนวณ
ชีวะ ม.6
วิทย์ ป.5 ม.2