ติวเตอร์ควีน

ควีน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
สายศิลป์ – ภาษา
3.89
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาศาสตร์
2.89
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การบ้านทั่วไป
ระดับอนุบาลถึงมัธยม
ให้เทคนิคการจำ
สอนแบบไม่เครียด
ให้ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ