ติวเตอร์คูน

คูน
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สายวิทย์ – คณิต
3.77
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์ บางเขน
บริหารธุรกิจ
บัญชี
3.00
คณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
สอนเข้าใจง่าย จดไปด้วยอธิบายไปด้วย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีชีทให้
ประสบการณ์การสอนพิเศษส่วนตัว 3 ปี
ติวสอบโอเน็ต ม.6,ม.3
ติวสอบเข้า ม.4
ติวสอบเข้า ม.1
ติววิชาคณิต ม.1-6
ติววิชาคณิต ป.1-6
วิชาคณิตศาสตร์