ติวเตอร์จา

ติวเตอร์จา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมวัดนายโรงโครงการภาคภาษาอังกฤษINTENSIVE ENGLISHPROGRAM
สายวิทย์ – คณิต
2.80
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัย มศว.
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
3.20
ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6
สอนภาษาไทยและสังคม เน้นการสอนแบบเป็นกันเองกับเด็กเพื่อให้เด็กไม่รู้สึกอึดอัดและเป็นกังวลใช้ mind mapping ในสอนควบคู่ไปกับชีทการสอน เพื่อให้น้องเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
สอนวิชาภาษาไทย และ สังคมน้องประถมชั้นปีที่3 ปี2553ติวไทยสังคมน้องป.6 เข้า ศึกษานารีปี2553
เขียนสุนทรพจน์ งานกวี เรียงความ
พูดเป็นพิธีกร พูดสัมภาษณ์
บัตรประชาชนแตก