ติวเตอร์จา | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์จา
หญิง
23/02/1990
21
90 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 57/1
แขวง. บางบำหรุ
เขต. บางพลัด
ก.ท.ม. 10700
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมวัดนายโรงโครงการภาคภาษาอังกฤษINTENSIVE ENGLISHPROGRAM
สายวิทย์ – คณิต
2.80
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัย มศว.
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
3.20
ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6
สอนภาษาไทยและสังคม เน้นการสอนแบบเป็นกันเองกับเด็กเพื่อให้เด็กไม่รู้สึกอึดอัดและเป็นกังวลใช้ mind mapping ในสอนควบคู่ไปกับชีทการสอน เพื่อให้น้องเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
สอนวิชาภาษาไทย และ สังคมน้องประถมชั้นปีที่3 ปี2553ติวไทยสังคมน้องป.6 เข้า ศึกษานารีปี2553
เขียนสุนทรพจน์ งานกวี เรียงความ
พูดเป็นพิธีกร พูดสัมภาษณ์
บัตรประชาชนแตก