ติวเตอร์จินเจอร์

จินเจอร์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนปากเกร็ด
สายศิลป์ – ภาษา
3.64
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โบราณคดี
ภาษาอังกฤษ
3.68
ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น (อนุบาล,ประถม,มัธยม,มหาวิทยาลัย,บุคคลทั่วไป)
เน้นตามความต้องการของผู้เรียน เป็นหลักโดยจะทำการวางแผนการเรียนการสอนกับผู้เรียนในครั้งแรกที่เจอกัน สามารถจัดเตรียมเอกสารและสื่อการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เป็นคนใจดี ใจเย็น ขี้เล่น เป็นกันเอง เน้นสอนเทคนิคและเน้นความเข้าใจมากกว่าที่จะให้ท่องจำ
ภาษาอังกฤษ (ทุกระดับชั้น)
GAT O-net Smart-I TOEIC IGCSE(ESL)
เต้น ยิมนาสติกลีลา