ติวเตอร์จิน

จิน
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ยอแซฟอุปถัมภ์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.33
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
3.00
คณิตศาสตร์ อังกฤษ ประถม-มัธยมต้น
เน้นความเข้าใจ สนุกสนาน เป็นกันเอง
2 ปีในวิชาอังกฤษและคณิตศาสตร์