ติวเตอร์จิวเวลรี่

จิวเวลรี่
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารสาสน์วิเทศบางบอน
สายศิลป์ – ภาษา
3.36
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อักษรศาสตร์
ประวัติศาสตร์
3.60
อนุบาลถึงวัยทำงาน
อธิบายให้เข้าใจ ให้คิด วิเคราะห์ ทำให้เห็นภาพ ทำโจทย์ เน้นจุดด้อย
สอนการบ้านเด็กป.3และป.4
สอนภาษาอังกฤษ ชั้นมอ3และมอ4 รร.วัดราชโอรสและรร.เซนหลุยส์ศึกษา
ตอนนี้สอนพิเศษทุกวิชาเน้นไทยสังคมประวัติศาสตร์อังกฤษ ป.5 รร.อัสสัมชัญธนบุรี
และสอนอังกฤษเด็กม.2 รร.ศึกษานารี