ติวเตอร์จิ้ง

จิ้ง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญ
สายวิทย์ – คณิต
3.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SIIT
Engineering Management
3.21
ระดับปริญญาโท
ปริญญาตรีใบที่สอง Hochschule Ravenburg Weingarten
Technic Management
มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย (อินเตอร์)
อธิบายให้เข้าใจ แล้วทำโจทย์มากกว่าการท่องจำ แต่จะมีทริคเล็กๆสำหรับการมองโจทย์ให้แตก
2 ปี (part time ปี 3-4)