ติวเตอร์จิ๊บ

จิ๊บ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา , Salem high school,Missouri,USA
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
กายภาพบำบัด
3.13
ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยม
ติวเพิ่มเกรด ,conversation ,Grammar,เตรียมสอบ
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ป.1
ติวเตอร์กลุ่มใหญ่ ป.3-ป.4
ติวเตอร์กลุ่มเล็ก 3-4คน ม.1
ติวเตอร์ตัวต่อตัว ม.3-ม.6