ติวเตอร์จิ๊บ

จิ๊บ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
bhadungsitpittaya
สายวิทย์ – คณิต
3.97
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
kmutnb
faculty of applied science
industial chemistry
3.67
ระดับปริญญาโท
cu
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ระดับปริญญาเอก
cu
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
1วิทยาศาสตร์ประถมปลาย
2วิทยาศาสตร์มอต้น
3.เคมีมอต้น
4.เคมีมอปลาย
5satเคมี
6general chemistry ปี1
7chemistry for engineer ปี1
ได้ทั้งภาคไทยและอินเตอร์
1.เคยเป็นอจประจำ สถาบัน sprout
2.ติวค่ายให้น้องมอปลายเข้ามหาลัย
3.เป็นอจพิเศษให้มหาลัยพระจอมเกล้า
4.สอนด้านวิทยาศาสตร์มา 10 ปี มีลูกศิษย์ ติด จุฬา มหิดล พระจอม เกษตร เป็นต้น