ติวเตอร์จิ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์จิ
หญิง
25/01/1983
29
259 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีสมุทรปราการ
สายวิทย์ – คณิต
3.47
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหการ
2.11
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
คณิคศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยมต้น
สอนแบบเป็นกันเอง ถามได้เมื่อไม่เข้าใจและเอาใจใส่นักเรียน โดยมีตัวอย่างทำให้ดูแล้วให้นักเรียนทำเอง หากเห็นว่าน่าจะไม่เข้าใจตรงไหนก็จะอธิบายเพิ่มเติม
เคยสอนตามบ้านช่วงเรียนปริญญาตรี