ติวเตอร์จ๊อบ

จ๊อบ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.97
คณิต ฟิสิกส์ เคมี ม.ปลาย
คณิต วิทย์ ม.ต้น
คอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม เว็บไซต์
แสดงเนื้อหาเป็น mind map ให้เห็นภาพรวมของบท บรรยายตามแผน ตะลุยโจทย์ และแนะนำเทคนิคลัด
สอนฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ม.ปลาย และ ม.ต้น ประสบการณ์ประมาณ 7 ปี เคยรับงานสอนวิชาพวกคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย