ติวเตอร์จ๊ะจ๋า

จ๊ะจ๋า
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สายศิลป์ – คำนวณ
2.73
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ)
2.78
คณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยม4
ภาษาอังกฤษ อนุบาล-สอบเข้ามหาวิทยาลัย
พี่สอนน้อง สามารถให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอบเข้า
เคยสอนภาษาอังกฤษนักศึกษาผู้มีพื้นฐานอ่อน จากเกรดcได้เป็นเกรดA