ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม

จ๋อมแจ๋ม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สายศิลป์ – คำนวณ
3.63
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ศึกษาศาสร์
ธุรกิจและคอมพิวเตอร์
3.13
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นอนุบาล ประถม มัธยมต้น
สอนเน้นการเข้าใจในเนื้อหามากกว่า ท่องจำ นำไปใช้ได้จริง ใช้ภาษาที่สื่อเข้าใจได้ง่าย เป็นกันเองกับน้องๆ สอนไม่น่าเบื่อคะ^^ มีโจทย์ให้ฝึกทำเพิ่มความเข้าใจ
มีประสบการณ์การณ์สอนหลายปี มีเด็กนักเรียนที่เคยเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่ั1 เช่น รร.หอวัง ลาดพร้าว ธรรมศาสตร์คลองหลวง เรียนเเล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เพิ่มเกรดในวิชาได้