ติวเตอร์จ๋า

จ๋า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – ภาษา
3.67
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ฝรั่งเศส
3.12
ระดับปริญญาโท
University of Lille, France
Business and management
ประถม มัธมยม มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย
สอนสนุก เข้าใจง่าย มีเทคนิคการสอนใหม่ๆ
ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ep ม1
ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทลัย
สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ