ติวเตอร์ชุ

ชุ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรศักดิ์มนตรี
สายศิลป์ – คำนวณ
3.87
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลการและการจัดการอุตสาหกรรม
ไอที
2.87
ระดับปริญญาโท
ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศิลปศาสตร์ประยุกต์
คณิต วิทย์ อังกฤษไทย สังคม อนุบาล – ม.3
คอมพิวเตอร์ ทุกระดับชั้น
เทคนิคการจำ และวิธีคิด ฝึกทำโจทย์
วิทย์ศาสตร์ มีทดลองบ้างบางครั้ง
คอมพิวเตอร์เน้นปฏิบัติ
ทุกวิชา ป.1-6 หลักสูตร ไทยและ EP
สอบเข้า ม.1 และ ม.4 รร.หอวัง สามเสน เตรียมอุดม
ICT IGCSE
เขียนโปรแกรม เขียนเว็บไซต์