ติวเตอร์ช้อปเปอร์

ช้อปเปอร์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรีสะเกษวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์ บางเขน
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
3.00
การบ้านทั่งไป คณิต วิทยาศาสตร์ ไทย สังคม
-เน้นทำความเข้าใจ กับทำโจทย์
-สบายๆ ไม่เครียด
-เป็นกันเอง สนุก เฮฮา