ติวเตอร์ซอ

ซอ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เพชรพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การบัญชี
3.36
วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
สอนเป็นกันเองแบบพี่สอนน้อง ผู้เรียนสามารถซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา ใจดี สามารถสอนให้เข้าใจได้ง่าย มีทริคช่วยจำ
เคยสอนน้องๆข้างบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตอนเรียนอยู่ มัธยมปลาย