ติวเตอร์ซัน

ซัน
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์ดอมินิก
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2.93
ม.ต้น – มหาวิทยาลัย
ยกตัวอย่างพร้อม อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย
-สอน Math I คณิตศาสตร์ ม.ต้นถึง ม.ปลาย