ติวเตอร์ซัน

ซัน
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
242/22 ซ.กาญจนาภิเษก 15 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รุ่งอรุณ
สายวิทย์ – คณิต
3.49
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬา
อักษรศาสตร์
ประวัติศาสตร์
3.27
ระดับปริญญาโท
University of Hawaii
MBA
ประวัติศาสตร์
ป.1 – ม.6
เอารูปภาพประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับที่นักเรียนกำลังเรียนใส่ powerpoint ฉายให้ดูประกอบการสอน แล้ว
ติวภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอิตาเลียน(เล็กน้อย)