ติวเตอร์ซีซ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ซีซ
ชาย
17/03/1988
23
บ้านฟาติมา ซอยเพชรบุรี 7 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ทับปุดวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.67
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
3.70
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหิดล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, ภาษาไทย
ระดับชั้น ประถม-ม.ปลาย
สอนโดยให้นักเรียนมองภาพรวมของเนื้อหา (holistic) ก่อน แล้วค่อยลงรายละเอียด โดยจะสอนแบบ two-way communication
-วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
-คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
-ภาษาไทย ประถมศึกษา
-วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
-ชีววิทยา ม.ปลาย
-เคมี ม.ปลาย