ติวเตอร์ซุป

ซุป
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อื่นๆ
2.4
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
2.84
วิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ประถมถึงมัธยมต้น
เน้นการปฏิบัตินอกตำราเรียน สามารถสร้างการทดลองและงานประดิษฐ์ได้ภายในบ้านเช่น การประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้กฏฟิสิกส์เบื้องต้น การทดลองเคมีอย่างง่าย
วิทยาศาสตร์ ประถมถึงมัธยมต้น
3 ปี
มีความคิดและไอเดียสร้างสรรค์ในการประยุกต์ตำราให้เข้ากับการปฏิบัติจริงเพื่อทำให้ไม่เบื่อ
สอนนักเรียนนานาชาติได้
สนใจรับงานสอนที่ใกล้บ้านและเดินทางได้สะดวกคือบริเวณหลักสี่ ลาดพร้าว ดอนเมือง นนทบุรี
สามารถสอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถปปรับเปลี่ยนสภาพการเรียนการสอนได้