ติวเตอร์ดอท | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ดอท
ชาย
04/08/1990
21
164/5 หอพักสุรัชนี หมู่3 ซอยเกกีงาม 2 ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ท่ามะกาวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.10
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีการเกษตร
การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
3.62
วิชาเคมี มัธยมปลาย
สอนไดทุกเรื่องของวิชาเคมี
นักกีฬารักบี้ฟุตบอลของสถาบัญ