ติวเตอร์ดาว | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ดาว
หญิง
13/04/1986
25
888/33. ถนนนวลจันทร์ บึงกุ่ม กทม
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เหนือคลองประชาบำรุง
สายวิทย์ – คณิต
3.80
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
KMITL
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.50
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
ประถมถึงมหาลัย วิทยาศาตร์ เคมี ชีวิทยา ฟิสิกส์
เน้นความเข้าใจ จินตนาการเป็นภาพ ไม่เน้นท่องจำ
สอนประถมและมัธยม วิทยาศาตร์ทั่วไป เคมี และชีววิทยา โรงเรียนบดินและสตรีวิทย์