ติวเตอร์ตอง | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ตอง
หญิง
28/02/1992
20
674/1 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิต มัธยม
สายศิลป์ – ภาษา
4.00
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.54
ภาษาอังกฤษ ป.1 – ม.6
ภาษาไทย ป.1 – ม.3
เน้นการสอนที่เป็นกันเอง คุยสนุกสนานกับเด็กนักเรียน เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบอะไรเครียดๆ เลยคิดว่า ถ้าสอนให้เด็กสนุก เด็กน่าจะได้ความรู้เยอะ เพราะเราจะผนวกเนื้อหาไปกับสิ่งที่พูดคุย ทั้งความรู้ในห้องและนอกห้อง รวมไปถึงการเสริมการจำด้วยเทคนิกต่างๆเพื่อให้น้องได้เอาไปทำข้อสอบในห้อง ได้จริง ส่วนตัวคิดว่าหากเด็กได้รับตัวอย่างเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เด็กน่าจะจำได้มากกว่าการที่จำอย่างเดียว ทั้งนี้ อาจจะมีการใช้สื่อการสอนอื่นๆ เช่น คลิปวีดีโอ หรือเพลงที่อาจจะช่วยเสริมบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสอนอีกด้วย
เคยสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับเด็กม.5 ภาษาอังกฤษเป็นเวลาสองปี แต่ปัจจุบันไม่ได้สอนเพราะน้องไปเรียนต่อต่างประเทศ
เล่นดนตรีไทย ซออู้ และสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน และภาษาสเปนแบบพื้นฐานได้