ติวเตอร์ตาล

ตาล
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
สายวิทย์ – คณิต
3.90
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์ บางเขน
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
3.25
คณิตศาสตร์ ประถม มัธยมต้น
ชีวะ มอปลาย
เน้นให้เด็กเข้าใจ ไม่เครียดเกินไป สามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายๆ พูดซ้ำได้ ใจเย็น เน้นผู้เรียนมากกว่าปริมาณ
คณิต สอบเข้า ม.1
ติวเตอร์เชาว์ เข้าป.1 เครือสาธิต
ชีวะ ม.5
ภาษาไทย ป.2
ค่าย สอวน ชีวะ