ติวเตอร์ตูมตาม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ตูมตาม
ชาย
07/04/1992
20
18/280 Wish@Samyan Condominium ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชสีมาวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2.79
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ม.3
เน้นเป็นกันเอง สอนให้เข้าใจง่าย ไม่เครียด ไม่น่าเบื่อ มีการสอดแทรกเทคนิควิธีจำสำคัญเพื่อใช้ในการสอบ ก่อนเรียนจะมีการทำความเข้าใจในตัวน้องถึงปัญหาที่เผชิญอยู่เพื่อที่จะได้ แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ติวสอบที่จุฬา