ติวเตอร์ต้น | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ต้น
ชาย
29/08/190
21
บ้านเลขที่ 4 หมู่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญธนบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
แพทยศาสตร์
ชีววิทยา ม.ปลาย
เคมี ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยมปลาย
วิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น
เน้นความเข้าใจในการเรียน
สามารถนำความรูปไปใช้ทำข้อสอบได้
ฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบ
สอนชีววิทยา เพื่อสอบคัดเลือกIJSO (ม.ต้น)
สอนชีววิทยา เพื่อสอบคัดเลือกสอวน.(ม.ปลาย )
ติวเพื่อสอบสอวน.(ชีววิทยา )ค่าย 1
ติวเพื่อสอบสอวน.(ชีววิทยา )ค่าย 2
สอนเคมีม.ปลาย ให้เพื่อนๆ
เคยเข้าโครงการ สอวน. ชีววิทยาค่าย 2