ติวเตอร์ต๊อป

ต๊อป
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.54
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนานาชาติ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3.41
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ก่อนสอนจะมีแบบทดสอบหรือข้อสอบ เก่าให้เด็กทำก่อน เพื่อประเมินว่ามีความรู้พื้นฐานมากน้อยเพียงใด ในการสอนแต่ละครั้งจะมีการบ้านให้ทำทุกครั้ง แล้วก่อนการสอนจะมีการทบทวนบทเรียนเดิมที่เคยสอนแล้วทุกครั้ง สอนสนุก ไม่เครียด ไม่ดุ ไม่fixเวลา สามารถสอนเกินเวลาได้ เน้นให้เด็กได้เรียนอย่างเข้าใจจริงๆ
เคยเป็นติวเตอร์ประจำอยู่ที่ กวดวิชาบ้านครูเล็กหน้าม.มหิดล เคยสอนภาษาอังกฤษที่สถาบัน English Time หน้าม.มหิดล ประสบการณ์สอนตัวต่อตัว เคยสอนน้องป.6สอบเข้าสวนกุหลาบ,เทพศิรินทร์ สอนน้องม.3เข้า เตรียมทหาร สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา GED SATENG-MATHน้องมปลาย
เล่นดนตรี