ติวเตอร์ต๊ะ

ติวเตอร์ต๊ะ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิทยานุกูลนารี
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังี
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
3.10
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
อิงเนื้อหาหลักสูตร เพิ่มความรู้นอกหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ ติวข้อสอบ เน้นสอนแบบมั่นใจว่าผู้เรียนตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจได้
ไม่เคยสอนเองโดยตรง เคยแต่ตรวจข้อสอบ ตรวจการบ้านนักเรียนให้พ่อแม่
สะดวก เสาร์ อาทิตย์
แถวลาดพร้าว บางกะปิ ลาดปลาเค้า รามอินทรา หรือบริเวณใกล้เคียงกับข้างต้น