ติวเตอร์ทราย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ทราย
หญิง
23/12/1988
23
53/2 ม. 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พูลเจริญวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
2.38
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
3.10
ม. 1 – ม. 3
แบบกลุ่มและตัวต่อตัว
1 ปี
ร้องเพลง