ติวเตอร์ทราย

 

ทราย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชลกันยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
ปกครอง
3.17
เด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เน้นเด็กได้คิดตาม
ติวป.4-6โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย