ติวเตอร์ทราย

ทราย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ดาราวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Science
Petrochemical Technology (International Program)
2.2
ระดับปริญญาโท
Chulalongkorn University
Environmental and Hazardous Waste Management
Science ประถม-ม.ปลาย ไทย Inter
Chemistry
Biology
เน้นความเข้าใจ
Science ประถม, ม.ต้น, G.4,5,7,9
Chemistry ม.ปลาย G.7,10,11 IGCSE
Biology ม.ปลาย G.7,10,11 IGCSE
ติวสอบ เตรียม, GED, IGCSE