ติวเตอร์ทันย่า

ทันย่า
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุีี
สายวิทย์ – คณิต
3.89
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
Inter trade
3.05
English , Gat Eng, basic speaking skill ,Mathematics อนุบาลถึงมัธยม4, สังคมและภาษาไทยทุกระดับชั้น
สนุกสนาน, บางครั้งจริงจัง
ทั้งนี้ขึ้นกับผู้เรียนด้วยว่าชอบแบบไหน
เนื้อหาครบถ้วน, พื้นฐานแน่น , ประยุกต์เลิศ
สอนEnglish (speaking skill) ให้เด็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนคณิต ให้เด็กอินเตอร์
ติวGat part Engเด็ก2คน
Bilingual( Thai, English, poor the German language, poor the Mandarin language),ร้องเพลงไทยและสากล
มีความตั้งใจสอนมากค่ะ