ติวเตอร์ที

ที
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชโบริกานุเคราะห์
สายวิทย์ – คณิต
3.07
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยกร
3.11
ระดับปริญญาโท
เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ, ทุกระดับชั้น
เน้นการสอนให้ผู้เรียนสนุกไปกับวิชาที่เรียน และให้ทำแบบฝึกหัดควบคู่เพื่อให้ได้ฝึกการคิดและทำความคุ้นเคยกับโจทย์ในรูปแบบต่างๆ
-ผู้ช่วยอาจารย์ @Let Me Eng You สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ณ ตึกสยามกิจ
-ติวเตอร์สถาบันเตรียมสอบนายร้อยฯ
ภาษาเยอรมัน, สเปน, โปรแกรมการวิเคราะห์เชิงสถิติ