ติวเตอร์ท๊อฟฟี่

ท๊อฟฟี่
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
สายศิลป์ – ภาษา
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาสเปน
3.16
ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม
อธิบายและทำแบบฝึกหัด
พูดภาษาสเปน