ติวเตอร์ธิดา | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ธิดา
หญิง
17/06/1989
22
131/7 ถ.เพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3.38
ภาษาอังกฤษ อนุบาลถึงปริญาตรี
ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา
สอนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ภาษาอังกฤษ